Rezervace na lekce - změna podmínek

Nepřehlédněte! Od 8. 4. 2019 lze rezervace provést pouze na základě platby (v hotovosti nebo označením v permanentce). Výjimku tvoří telefonické rezervace v den konání akce, nebo večer předem. Klient si může udělat rezervaci telefonicky i dříve, nejpozději 24 h před konáním lekce však musí být provedena platba. Uhrazenou rezervaci lze zrušit nebo převést nejpozději 24 hod. před konáním dané lekce. Při pozdějším oznámení převedeme platbu pouze v případě náhradníka. Pokud si nejste jistí, že budete mít čas na lekci přijít, nemusíte rezervaci mít, zavolejte na recepci (734 137 420) a informujte se o obsazenosti.

K úpravě provozního řádu (bod 16) jsme přistoupili kvůli vám, klientům, kteří chodíte pravidelně a chcete mít i pravidelné a jisté místo na lekci. V poslední době se množily případy, kdy klienti rušili rezervaci na poslední chvíli, nebo nezrušili vůbec. My pak odmítali další zájemce. Když jsme kontaktovali náhradníky, měli už většinou jiný program. Věříme, že tímto opatřením uspokojíme všechny zájemce o lekce.

(Nevztahuje se na lekce pro seniorky, těhotné a rodiče s malými dětmi).